Przedszkole nr 268 w Warszawie

Przedszkole "Słoneczny Promyk" nr 268
ul. Przytyk 5a
01- 962 Warszawa

tel: (22) 834 35 97

Krótka historia

Przedszkole nasze istnieje od 1971 roku. Uroczyste nadanie imienia „Słoneczny Promyk” odbyło się wiosną 2006 roku.
 
W naszym przedszkolu dziecko nauczy się wyrażania emocji, tworzenia właściwych więzi, samodzielnego postrzegania świata, dostrzegania konsekwencji własnych zachowań, wiary w siebie i innych, nauczy się żyć pełnią życia, zrozumie, co to znaczy być dobrym i mądrym człowiekiem. 
 
Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie. Prowadzone w przedszkolu obserwacje pedagogiczne wykorzystywane są do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem i chęciami. 
 
Kwalifikacje i umiejętności kadry pedagogicznej decydują o wysokiej jakości pracy placówki. Rodzice otrzymują pełną informację o postępach ich dziecka, mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są sprzężone, a rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 
Realizowane programy edukacyjne zostały tak dobrane, aby wykorzystując zajęcia z zakresu integracji sensorycznej, inteligencji emocjonalnej i zabaw badawczych, rozwijać myślenie i zdolności matematyczne, czytelnictwo, kompetencje językowe i uzdolnienia artystyczne. W pracy z dziećmi stosujemy: metodę projektów, ćwiczenia gimnastyki mózgu Dennisona, elementy ćwiczeń ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. 
 
Przedszkole jest powiązane licznymi więzami współpracy z instytucjami środowiska lokalnego, sąsiednimi placówkami oświatowymi. Korzysta z ich doświadczeń, pomocy, a także włącza czynne środowisko lokalne do współpracy poprzez różnorodne działania integrujące.
 
Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia uzupełniają działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływają na wysoką ocenę naszej placówki. 
 
Zapewniamy 4 pełnowartościowe posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek. 
 
Zapraszamy do nas dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
 
Pracujemy w godzinach 7.00-17.30.
biedronki
misie
wiewiórki
motylki
tygryski
delfinki

Linki

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.